Producenci

Masz pytanie?

Napisz do nas lub zadzwoń pod numer: 


tel.: + 48 32 739 09 86

fax: + 48 32 739 09 87


e-mail: biuro@korteltelecom.pl

Centera

EMC Centera to sieciowy system składowania dedykowany do przechowywania danych stałej treści (tzw. fixed content), czyli obiektów, które z reguły nie ulegają zmianie i mają wymagany długi okres przechowywania.

Jak to działa?

Centera stanowi tak zwane aktywne archiwum czyli umożliwia łatwy i szybki dostęp do archiwizowanych obiektów. Dostęp do składowanych na Centerze obiektów nie jest realizowany w tradycyjny dla zasobów dyskowych sposób, odbywa się on wyłącznie poprzez zewnętrzną aplikację, która komunikuje się z Centerą poprzez API. Zastosowana w Centerze technologia składowania danych adresowanych treścią (Content Adressed Storage – CAS) pozwala na zachowanie autentyczności danych. Każdy zapisany obiekt otrzymuje swój „identyfikator" wyliczany na podstawie zawartości, który uniemożliwia zapisanie duplikatu obiektu.

 

Centera wyznacza nowe kierunki w archiwizacji danych stałej treści. Do jej największych zalet możemy zaliczyć:

 

Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych

 

Autentyczność zapisywanych danych jest gwarantowana poprzez zastosowanie adresacji na podstawie zawartości. Same dane natomiast mogą być zabezpieczone poprzez zapis lustrzany lub ochronę parzystości. Dodatkowo narzędzia samokontroli, detekcji błędów i samo naprawy czynią z Centery urządzenie o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa.

 

Dostosowanie do potrzeb, przepisów wewnętrznych lub prawnych

 

Możliwość integracji Centery z różnorodnymi aplikacjami zewnętrznymi pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb firm czy instytucji.

 

Prostota zarządzania i rozbudowy systemu

 

Najważniejsze - Centera zbudowana jest w architekturze RAIN (Redundant Array of Independent Nodes). Umożliwia to bardzo dużą skalowalność urządzenia (od 8 TB do kilku Petabajtów), a także gwarantuje otwartość technologii oraz łatwość rozbudowy systemu poprzez niezależne dodanie kolejnych nodów. Architektura i metody dystrybucji danych przez Centerę sprawiają, że urządzenie to raz zainstalowane nie potrzebuje dodatkowej „opieki", zarządzania czy rekonfiguracji.

 

Tworzone przez użytkowników pliki nie zawsze są obiektami, które uznamy od razu za archiwalne. Z czasem jednak takimi się stają. EMC w swojej ofercie ma także produkty umożliwiające automatyczne przemieszczanie plików, na podstawie ustalonych wcześniej polityk, pomiędzy różnymi poziomami pamięci masowych. Zastosowanie EMC Rainfinity pomiędzy urządzeniem NAS (EMC Celerra, Network Appliance) a EMC Centera, pozwala między innymi uwolnić zasoby produkcyjne z danych rzadko używanych, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości dostępu do tych danych.

Jak to działa?