Aplikacje Openscape

myPortal for Desktop

Z funkcji OpenScape Office jako platformy Zunifikowanej Komunikacji można korzystać za pośrednictwem aplikacji myPortal (wersja Desktop)

Do unikalnych funkcji udostępnianych przez program myPortal (wersja Desktop) należy m.in. lista kontaktów wprowadzonych do wewnętrznej książki adresowej, która wyświetlana jest razem z ich statusem dostępności. Takie rozwiązanie pozwala sprawdzić w dowolnym momencie czy inni abonenci są w biurze, na spotkaniu lub na urlopie.  Kontakty zapisane w programie Outlook mogą zostać automatycznie dopisane do osobistej książki adresowej.

Dzięki funkcji Multi-User-Chat, wielu wewnętrznych abonentów oraz jeden zewnętrzny partner telekomunikacyjny mogą jednocześnie wymieniać wiadomości tekstowe poprzez komunikator sieciowy (poprzez protokół XMPP).

Dzięki zastosowaniu indywidualnych ustawień konfiguracyjnych interfejsu użytkownika możliwe jest umieszczenie listy ulubionych oraz zakładek „Dziennika”, „Poczty Głosowej”, „Faksów” oraz „Spisów Kontaktów” w oddzielnych oknach pulpitu

 

myPortal for Outlook

Funkcje programu myPortal mogą zostać zintegrowane z funkcjami programu Microsoft Office Outlook. Każdy użytkownik może skorzystać z pełnej gamy środków komunikacji używając w tym celu wyłącznie jednego okna. Wiadomości e-mail, poczta głosowa, faksy, wiadomości tekstowe przesłane za pośrednictwem komunikatorów, wiadomości Multi-User-Chat – wszystkie te pozycje mogą być wyświetlane i administrowane w oknie najpopularniejszego programu –  Outlook, którego pracownicy używają na co dzień.

Użytkownicy mogą też zdecydować o tym czy w przypadku połączenia przychodzącego program Outlook powinien wyświetlić okno zawierające dane kontaktowe osoby dzwoniącej czy okno powiadomień, bądź oba te okna.

Program myPortal for Outlook pozwala użytkownikom na wybieranie numerów rozmówców bezpośrednio z poziomu listy kontaktów, otrzymywania wiadomości e-mail bezpośrednio do ich skrzynki pocztowej oraz nagrywania rozmów bez konieczności włączania jakichkolwiek innych aplikacji.
 

myPortal for OpenStage

myPortal for OpenStage

Moduł myPortal for OpenStage to aplikacja XML systemu OpenScape Office przeznaczona dla użytkowników telefonów OpenStage 60 oraz OpenStage 80. Umożliwia ona dostęp do statusu oraz poczty głosowej.

myPortal for Mobile (dla telefonów komórkowych)

myPortal for Mobile to interfejs użytkownika w systemie OpenScape Office przeznaczony do użytku przez pracowników mobilnych  wyposażonych w „smartfony”. 
Smartfony z dostępem do Internetu (zalecane jest korzystanie z planów taryfowych nie uwzględniających ilości transferowanych danych) mogą w pełni korzystać z funkcji systemu OpenScape Office. Koszty takiej komunikacji mogą zostać obniżone przez wybranie najbardziej ekonomicznej metody komunikacji (Callback, GSM lub Call-Through) – w zależności od aktualnych stawek operatora.

Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania w telefonie komórkowym, jako że moduł korzysta z przeglądarki internetowej.

myAttendant

Moduł myAttendant to konfigurowalny automatyczny dyspozytor połączeń, który przedstawia połączenia aktywne, zawieszone i zaparkowane oraz rozmowy przekierowane, jak również status dostępności wszystkich pracowników twojej firmy. Ponadto pozwala on na zmianę własnego statusu dostępności przez każdego z pracowników. Informacje o wiadomościach głosowych, tekstowych oraz faksach są zapisywane w centrum wiadomości (Message Center) gdzie można również zarządzać wiadomościami współpracowników, o ile posiadamy ich upoważnienie.

Moduł myAttendant oferuje usługi aktywne w ciągu dnia, nocy jak i alarmowe. Istnieje możliwość utworzenia maksymalnie 20 stacji roboczych pełniących funkcje modułu myAttendant.

System OpenScape Office w sieci

Platforma OpenScape Office pozwala na stworzenie sieci obejmującej maksymalnie 1000 abonentów, z wykorzystaniem systemów OpenScape Office MX lub OpenScape Office LX. Dzięki temu sieciowemu rozwiązaniu Zunifikowanej Komunikacji użytkownicy mogą korzystać z takich funkcji jak status dostępności, skrzynka wiadomości głosowych lub telekonferencje. Rozwiązanie to, wspierane przez rozbudowaną funkcję komunikacji głosowej, otwiera średnim przedsiębiorstwom możliwości dostępne dotychczas wyłącznie dla dużych organizacji. 

Do jednolitej sieci tworzonej przez systemy OpenScape Office MX oraz OpenScape Office LX można również dołączyć istniejące systemy lub sieci HiPath 3000 za pośrednictwem połączeń głosowych.
 
Funkcje Zunifikowanej Komunikacji w obrębie sieci

Moduły platformy OpenScape Office – myPortal for Mobile, myPortal for OpenStage, myPortal for Desktop oraz myPortal for Oulook – obsługują następujące główne funkcje w obrębie sieci utworzonych na podstawie systemów OpenScape Office MX oraz OpenScape Office LX:

  • Zarządzanie statusem dostępności obsługujące komendy głosowe (widoczność statusu dostępności)
  • Dostęp do statusu połączeń z każdego miejsca w sieci (np. połączenie przychodzące, abonent prowadzi rozmowę)
  • Odbieranie połączenia za pomocą modułu myPortal for Desktop
  • Komunikator sieciowy udostępniany przez Multi-User-Chat
  • Możliwość skorzystania z funkcji przeciągnij i upuść (Drag&Drop) podczas konferencji w obrębie sieci
  • Moduł myAttendant – pozwala na zmianę statusu dostępności dla wszystkich abonentów w obrębie sieci
  • Wewnętrzny spis kontaktów i lista ulubionych dla całej sieci
  • Dostęp do zewnętrznych książek adresowych za pośrednictwem LDAP
  • Integracja z kalendarzem Microsoft Exchange oraz z publicznymi spisami kontaktów
  • Przekierowywanie poczty głosowej w obrębie sieci


Korzystanie z funkcji obsługi połączeń głosowych w obrębie sieci
W przypadku sieci opartych na protokole SIP-Q system obsługuje szeroki zakres funkcji związanych z połączeniami głosowymi, takich jak oddzwanianie, przejmowanie połączeń oraz ich przekierowywanie w systemach OpenScape Office MX, OpenScape Office LX oraz HiPath 3000.


Centralna stacja przechwytująca w obrębie sieci

Moduł myAttendant systemu OpenScape można wykorzystać w obrębie całej sieci do ważnych funkcji dyspozytora, takich jak odbieranie i przełączanie połączeń czy  funkcja centralnej stacji przechwytującej.


Administracja na poziomie centralnym w obrębie sieci

Możliwe jest administrowanie na poziomie centralnym sieciami stworzonymi na podstawie systemów OpenScape Office MX oraz OpenScape LX. Administrator ma uprawnienia do przywołania konta każdego z abonentów sieci poprzez centralny kontroler sieci. Może to zrobić na przykład w celu zmiany numeru telefonu lub nazwy przypisanej abonentowi. Po wprowadzeniu zmian bazy danych poszczególnych segmentów sieci zostaną ze sobą ponownie zsynchronizowane.