HiPath 3000

HiPath 3300

System telekomunikacyjny SIEMENS HiPath 3300 jest przeznaczony do zabudowy w szafie 19’’. Ma możliwość rozbudowy do 24 abonentów cyfrowych lub 20 abonentów analogowych System Hipath 3300 posiada możliwość instalacji zintegrowanego systemu telefonii DECT w maksymalnej rozbudowie do 16 abonentów telefonii bezprzewodowej i 3 stacji bazowych Hipath Cordless EM. W podstawowej wersji ma 8 portów UPO/E, 4 porty analogowe a/b z identyfikacją rozmówcy , 2 interfejsy S0 (2B+D), które mogą być podłączone zarówno do centrali miejskiej jak i do abonenta, kartą poczty głosowej dla 24 użytkowników , kartą LIM TCP/IP.  Przyłącze do sieci operatora może mieć maksymalnie 16 kanałów B ISDN. Zasilanie energią odbywa się przy pomocy zasilacza USV.

HiPath 3350

System telekomunikacyjny SIEMENS Hipath 3350, przeznaczony do montażu naściennego ma możliwość rozbudowy do 36 analogowych lub 24 abonentów analogowych). System Hipath 3350 posiada możliwość instalacji zintegrowanego systemu telefonii DECT w maksymalnej rozbudowie do 16 abonentów telefonii bezprzewodowej i 3 stacji bazowych Hipath Cordless EM. W podstawowej wersji ma 8 portów UPO/E, 4 porty analogowe a/b z identyfikacja rozmówcy , 2 interfejsy S0 (2B+D), które mogą być podłączone zarówno do centrali miejskiej jak i do abonenta , poczte głosową z 24 skrzynkami , zapowiedź firmową , karte LIM TCP/IP. Przyłącze do sieci operatora może mieć maksymalnie 16 kanałów B ISDN. Zasilanie energią odbywa się przy pomocy zasilacza PSU lub USV.

HiPath 3500

System telekomunikacyjny SIEMENS Hipath 3500, przeznaczony do zabudowy w szafie 19’’ ma możliwość rozbudowy do 48 abonentów cyfrowych lub 44 abonentów analogowych). System Hipath 3500 posiada możliwość instalacji zintegrowanego systemu telefonii DECT w maksymalnej rozbudowie do 32 abonentów telefonii bezprzewodowej i 7 stacji bazowych Hipath Cordless EM. W podstawowej wersji ma 8 portów UPO/E, 4 porty analogowe a/b z identyfikacja rozmówcy , 2 interfejsy S0 (2B+D), które mogą być podłączone zarówno do centrali miejskiej jak i do abonenta , poczte głosową z 24 skrzynkami, zapowiedź firmową , karte LIM  TCP/IP. Przyłącze do sieci operatora może mieć maksymalnie 60 kanałów B ISDN). Zasilanie energią odbywa się przy pomocy zasilacza USV.

HiPath 3550

System telekomunikacyjny SIEMENS Hipath 3550, przeznaczony do montażu naściennego ma możliwość rozbudowy do 108 portów analogowych wewnętrznych lub 72 porty cyfrowe wewnętrzne System Hipath 3550 posiada możliwość instalacji zintegrowanego systemu telefonii DECT w maksymalnej rozbudowie do 64 abonentów telefonii bezprzewodowej i 16 stacji bazowych Hipath Cordless EM. Łączna maksymalna liczba abonentów wraz z telefonami bezprzewodowymi wynosi 158. W podstawowej wersji ma 8 portów UPO/E, 4 porty analogowe a/b z identyfikacja rozmówcy , 2 interfejsy S0 (2B+D), które mogą być podłączone zarówno do centrali miejskiej jak i do abonenta , poczte głosową z 24 skrzynkami , zapowiedź firmową , karte LIM TCP/IP. Przyłącze do sieci operatora może mieć maksymalnie 60 kanałów B ISDN.

HiPath 3800

System telekomunikacyjny SIEMENS Hipath 3800 jest systemem stojącym lub Rack 19 ‘. Ma możliwość rozbudowy do 384 abonentów cyfrowych lub 384 abonentów analogowych. System Hipath 3800 posiada możliwość instalacji zintegrowanego systemu telefonii DECT w maksymalnej rozbudowie do 250 abonentów telefonii bezprzewodowej i 64 stacji bazowych Hipath Cordless EM. Łączna maksymalna liczba abonentów wraz z telefonami bezprzewodowymi wynosi 250. Przyłącze do sieci operatora może mieć maksymalnie 120 kanałów B ISDN lub 4 interfejsy S2 (30B+D).

SLU8

Karta 8 portów abonenckich cyfrowych dla aparatów 
Optipoint 500/Openstage (Nr. L30251-C600-A117)

4SLAD

Karta 4 łączy abonenckich ab z identyfikacją CLIP
(NR. L30251-U600-A641)

8SLAD

Karta 8 łączy abonenckich ab z identyfikacją CLIP
(Nr. L30251-U600-A642)

16SLAD

Karta 16 łączy abonenckich ab z identyfikacją CLIP
(Nr. L30251-U600-A589)

Serwery HiPath 3300/3500/3800 to urządzenia w wykonaniu 19“, przeznaczone do zastosowania w sieciach strukturalnych, zaś systemy HiPath 3350/3550/3750 to systemy w wykonaniu standardowym. Obydwie linie produkcyjne wykorzystują protokoły IP oraz standaryzowane interfejsy telekomunikacyjne analogowe i cyfrowe ISDN (EDSS1) do transmisji danych i mowy. Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest tzw. IP trunking czyli możliwość sieciowania systemów za pomocą protokołów Cornet N oraz Qsig przez komutację pakietów. Pozwala to poważnie ograniczyć koszty związane z transmisją mowy i danych pomiędzy siedzibami firmy.

Systemy mogą być programowane i utrzymywane centralnie za pomocą narzędzi serwisowych z wykorzystaniem sieci IP (Line ModulInterfejs 10 Mbit/s z protokołem TCP/IP),ISDN (zintegrowany modem cyfrowy) lub analogowej (zintegrowany modem analogowy). Integralną część urządzeń stanowią karty rutera i bramy HG 1500 zinterfejsamitypu Ethernet 10/100 MBit/s. Umożliwiają one realizację usług telefonii IP, dostępu użytkowników sieci LAN do sieci ISDN oraz sieciowania systemów za pomocą protokołu IP. Dodatkowo jest możliwa instalacja urządzeń telefonii bezprzewodowej pracującej w standardzie DECT/GAP. Maksymalną rozbudowę serwerów HiPath serii 3000 prezentuje tabela 1. Stacje bazowe systemu DECT/GAP nie wymagają stosowania specyficznego typu kart systemowych. Można je łączyć z systemem za pomocą interfejsu Up0E, dedykowanego do aparatów telefonicznych openStage . Abonenci korzystający z aparatów sznurowych, bezsznurowych i aplikacji VIP optiClient 130 /  mogą korzystać z usług serwera zunifikowanego przekazywania wiadomości (Uniefied Messaging), dedykowanego do systemów HiPath 3000.


tabela 1.