HiPath 3300 Porty abonenckie (miejskie)

TLANI4R

Karta 4 łączy miejskich analogowych z CLIP (Nr.L30251-U600-A594)

STLSX4R

Karta 4 łączy miejskich/wew cyfrowych ISDN 2B+D (Nr.L30251-U600-A83)

SLAD8R

Karta 8 łączy abonenckich ab z identyfikacją CLIP (Nr. L30251-U600-A640)

SLU8R

Karta 8 portów abonenckich cyfrowych dla aparatów Optipoint 500/Openstage (Nr. L30251-C600-A151)