HiPath 3350 Porty abonenckie (miejskie)

TLANI 4

Karta 4 łączy miejskich analogowych z CLIP
(Nr.L30251-U600-A596)

TLANI 2

Karta 2 łączy miejskich analogowych z CLIP
(Nr. L30251-U600-A595)

STLSX4

Karta 4 łączy miejskich/wew cyfrowych ISDN 2B+D
(Nr.L30251-U600-A671)

STLSX2

Karta 2 łączy miejskich/wew cyfrowych ISDN 2B+D
(Nr. L30251-U600-A670)

16SLAD

Karta 16 łączy abonenckich ab z identyfikacją CLIP
(Nr. L30251-U600-A589)

8SLAD

Karta 8 łączy abonenckich ab z identyfikacją CLIP
(Nr. L30251-U600-A642)

4SLAD

Karta 4 łączy abonenckich ab z identyfikacją CLIP
(NR. L30251-U600-A641)

SLU8

Karta 8 portów abonenckich cyfrowych dla aparatów 
Optipoint 500/Openstage (Nr. L30251-C600-A117)