HiPath 4000

HiPath 4000 jest konwergentnym systemem komunikacji dla przedsiębiorstw liczących 300 do 100 000 użytkowników. Dopracowanie i bogactwo funkcji systemu HiPath 4000 jest sprawdzane w codziennej pracy u naszych Klientów w ponad 80 krajach i więcej niż 12 milionów portów. Nowoczesna i przyszłościowa architektura wspiera zarówno Oddziały rozproszone w sieci IP, zaawansowane sieciowanie jak i systemy samodzielne.
Otwarte interfejsy i dedykowane aplikacje zapewniają optymalną integrację z indywidualnymi procesami biznesowymi firmy. Dla dalszej redukcji kosztów (szczególnie TCO) mogą być dostosowywane i łączone.

Jak to działa?

HiPath 4000 realizuje siedem zasad strategii otwartej komunikacji (Open Communication) i dzięki temu jest idealnym serwerem komunikacji konwergentnej dostosowanym do potrzeb średnich i bardzo dużych przedsiębiorstw. HiPath 4000 łączy zalety komunikacji IP z funkcjonalnością systemów tradycyjnych (TDM) w dziedzinie sieci, dostępu do operatora, elastyczności dołączania użytkowników stacjonarnych tradycyjnych i IP, mobilnych WLAN i DECT oraz aparatów programowych.
Innowacyjny i niezawodny system komunikacji IP czasu rzeczywistego HiPath 4000 łączy zalety komunikacji IP z funkcjonalnością systemów tradycyjnych (TDM). Dodatkowo oferuje większy poziom pewności i niezawodności niż tradycyjne rozwiązania TDM. HiPath 4000 charakteryzuje się możliwością pracy we wszystkich 3 dostępnych środowiskach: komutacji kanałów, komutacji pakietów i mieszanym. W środowisku działającym na bazie komutacji kanałów użytkownik otrzymuje platformę wykorzystującą zalety technologii opartej na technologii tradycyjnej. W środowisku działającym wyłącznie na bazie komutacji pakietów wykorzystywane są korzyści ekonomiczne sieci przełączania i rutingu IP, natomiast w środowisku mieszanym wykorzystuje się wspomaganie IP w czasie i miejscu dostosowanym do potrzeb biznesu użytkownika.

Zastosowanie oprogramowania Least Cost Routing pozwala nie tylko na optymalizację kosztów połączeń wychodzących, ale także na optymalizację dróg połączeń poprzez równomierne obciążanie łączy sieci korporacyjnej. W przypadku przeciążenia lub awarii łączy, system automatycznie znajduje drogi obejścia i to całkowicie niezależnie od typu łączy - ISDN, IP, ATM. Natomiast wybór operatora w ruchu wychodzącym może dokonywać się w oparciu o analizę wybieranego numeru lub też w oparciu o kryterium czasowe, to znaczy na podstawie stawek taryfowych obowiązujących w określonych porach dnia, tygodnia lub miesiąca. System automatycznie wybiera najtańsze w danym momencie połączenie. Jeśli najtańsze połączenie nie może być zestawione (łącza są zajęte), abonent jest ostrzegany, że zostało zestawione połączenie droższe. Funkcja LCR pozwala również na nadawanie priorytetów poszczególnym operatorom w różnych typach połączeń: lokalnych i międzystrefowych. Jest to możliwe dzięki wspomnianej analizie wybieranego przez abonenta numeru i dalszej modyfikacji tego numeru. LCR pozwala również na efektywne wykorzystanie sieci korporacyjnej przy połączeniach strefowych (long distance) - wyjście do operatora następuje wówczas w węźle sieci położonym najbliżej numeru docelowego.


Serwer HiPath 4000 jest całkowicie otwartą platformą dla całego szeregu aplikacji takich jak Call Center, łączność bezprzewodowa DECT i GSM, rozwiązania Voice over IP. Dzięki swojej modułowej budowie zarówno w zakresie oprogramowania, jak i interfejsów, w bardzo prosty sposób dostosowuje się do potrzeb klienta. Zastosowanie systemu zintegrowanego zasilania każdej półki, całkowicie bezblokadowego pola komutacyjnego oraz opcji dupleksowego sterowania pracującego w trybie hot stand by zapewnia użytkownikowi bezpieczeństwo eksploatacji. 
Dzięki integracji technologii IP wewnątrz serwera, zarządzanie systemem HiPath może być dokonywane bezpośrednio z sieci LAN z poziomu przeglądarki internetowej dowolnego uprawnionego terminala lub też zdalnie przez sieć ISDN lub modem analogowy. System zarządzania można również zintegrować na wyższych płaszczyznach zarządzania sieci (np. HP Open View) poprzez interfejs SNMP.

Jak to działa?

Inne produkty z tej kategorii