HiPath Openscape MX/LX

OpenScape Office MX

OpenScape Office MX rozwiązania zunifikowanej komunikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Platforma OpenScape Office oferuje przedsiębiorstwom funkcje zintegrowanych połączeń głosowych i telekonferencji, faksów, systemów powiadomień, telefonii mobilnej, Multimedialnego Contact Center oraz usług powiadamiania o statusie.